ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ μέρος 4ο Βενζινοκινητήρας Otto, εξαρτήματα κινητήρα

  ΚΟΡΜΟΣ (ΜΠΛΟΚ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ)

 
 

ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ V

 

Kατασκευασμένος από χυτοσίδηρο η αλουμίνιο είναι το πιο ισχυρό τμήμα του κινητήρα και στο εσωτερικό του βρίσκονται οι κύλινδροι.Η διάταξη των κυλίνδρων ποικιλλεί και οι συνηθέστερες σε αυτοκίνητα είναι σε κατακόρυφη διάταξη (σε σειρά), οριζόντια διάταξη υπο γωνία ( σε σχήμα V), και σε διάταξη boxer.Μέσα σε κάθε κύλινδρο κινείται παλινδριμικά μεταξύ δύο σημείων, του Άνω Νέκρού Σημείου και του Κάτω Νεκρού Σημείου,το έμβολο που ονομάζεται διαδρομή. Ο χώρος που ορίζεται απο την κίνηση αυτή και την διάμετρο του εμβόλου είναι ο όγκος του κάθε κυλίνδρου.Πολλαπλασιάζοντας τον όγκο του κάθε κυλίνδρου με τον αριθμό των κυλίνδρων έχουμε τη χωρητικότητα η αλλιώς, τον κυβισμό του κινητήρα.Το έμβολο είναι ουσιαστικά ένα κύλινδρος με κλειστή την επάνω έδρα (κεφαλή) και είναι το εξάρτημα που δέχεται την πίεση των καυσαερίων που δημιουργούνται κατα την καύση.Στους σύγχρονούς κινητήρες είναι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο, για μείωση του βάρους και καλύτερη θερμική αγωγιμότητα. Η κεφαλή του εμβόλου μπορεί να είναι επίπεδη, η καμπύλη η ακόμα να έχει κάποια διαμόρφωση για το σχηματισμό του θαλάμου καύσης.  Στα πλευρά του εμβόλου υπάρχει η ζώνη των ελατηρίων, όπου υπάρχουν αυλακώσεις στις οποίες τοποθετούνται τα ελατήρια συμπίεσης και λαδιού. Τα ελατήρια αυτά είανι ουσιαστηκά δακτυλίδια με εξωτερική διάμετρο λίγο μεγαλύτερη απο αυτή του εμβόλου και τα οποία στεγανοποίουν το εσωτερικό του κυλίνδρου. Έτσι δεν επιτρέπουν στα καυσαέρια να διαφεύγουν στο εσωτερικό του κυλίνδρου (ελατήρια λαδιού). Το κυλινδρικό τμήμα του εμβόλου που βρίσκεται κάτω απο τα ελατήρια ονομάζεται ποδιά του εμβόλου. Το έμβολο συνδέεται μέσω του πίρου με τον διωστήρα (μπιέλα). Με την ώθηση που δέχεται απο τα καυσαέρια το έμβολο σπρώχνει τον διωστήρα (μπιέλα) και αυτός με την σειρά του περιστρέφει το στροφαλοφόρο άξονα, με τον οποίο συνδέεται μέσω των κομβίων. Έτσι ο στροφαλοφόρος άξονας είναι το τμήμα του κινητήρα που μετατρέπει την παλινδρομική κίνηση των εμβόλων σε περιστροφική. Ο στροφαλοφόρος στηρίζεται σε έδρανα βάσης του μπλόκ και τα τμήματα του που «πατάνε» εκεί ονομάζονται ονομάζονται κομβία η στροφείς βάσης. Αντίστοιχα τα σημεία που συνδέονται οι διωστήρες ονομάζονται ονομάζονται κομβία διωστήρων. Για να μη δημιουργούνται έντονα αδρανειακά φορτία κατα την περιστροφή υπάρχουν τα αντίβαρα τα οποία ζυγοσταθμίζουν τον άξονα. Ο στροφαλοφόρος δέχετια υψηλά φορτία τα οποία χωρίζονται σε δύο είδη: φορτία πρώτης τάξης που αφορούν τα φορτία που δημιουργούνται απο την πίεση των καυσαερίων και τα φορτία δεύτερης τάξης  που αφορούν τα αδρανειακά φορτία που δημιουργούνται λόγω των υψηλών ταχυτήτων περιστροφής του. Για το λόγο αυτό ο στροφαλοφόρος άξονας είναι ένας εξάρτημα υψηλής αντοχής κατασκευασμένο απο σφυρήλατο χάλυβα. Επειδή σε έναν τετράχρονο κινητήρα μόνο σε έναν απο τους τέσσερις χρόνους παράγεται ωφέλιμο έργο, αυτο στην πράξη θα είχε σαν αποτέλεσμα έντονες μεταβολές στην ταχύτητα του κινητήρα. Για το λόγο αυτό στο άκρο του στροφαλοφόρου που πηγαίνει προς το συμπλέκτη είναι προσαρμοσμένος  ο σφόνδυλος, ένας βαρύς δίσκος απο χυτοσίδηρο. λόγω της μεγάλης του μάζας ο σφόνδυλος έχει μεγάλη κινητική ενέργεια, οπότε στις στιγμές που δεν παράγει έργο απο κάποιον κύλινδρο αυτός παρασύρει το στροφαλοφόρο και εμποδίζει τη μείωση της ταχυτητάς του. Η επιφάνειά του που πηγαίνει προς το συμπλέκτη είναι λεία, ενώ στην περιφέρειά του είναι προσαρμοσμένη μια οδοντωτή στεφάνη για τη λειτουργία της μίζας.

ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

ΕΞΑΚΥΛΙΝΔΡΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕ ΣΧΗΜΑ BOXER

 

 

ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΑ-ΔΙΩΣΤΗΡΕΣ

  

 

 

   

ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ

 

 

                                                                                                          

    

  ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

 

Κατασκευασμένη συνήθως απο αλουμίνιο ουσιαστικά σφραγγίζει τους κυλίνδρους και περιλαμβάνει τα εξήε εξαρτήματα: τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής του κυλίνδρου, οι οποίες επιτρέπουν την είσοδο του μείγματος αέρα καυσίμου και εξαγωγή των καυσαερίων αντίστοιχα, καθώς και το σύστημα στηριξής τους. Τον εκκεντροφόρο άξονα (η τους εκκεντροφόρους άξονες) ο οποίος ρυθμίζει την κίνηση των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, έτσι ώστε να πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή. Η κίνηση του εκκεντροφόρου άξονα εξαρτάται απο το στροφαλοφόρο με τον οποίο συνδέεται μέσω αλυσίδας (καδένας) η ιμάντα. Ο κάθε εκκεντροφόρος έχει ανάγλυφα επάνω του τόσα έκκεντρα όσα και οι βαλβίδες πρέπει να κινήσει. κατα την περιστροφή του, τα έκκεντρα κινούν τα ζυγωθρά και αυτά πιέζουν με τη σειρά τους τις βαλβίδες προς τα κάτω για να ανοίξουν. Στους σύγχρονους κινητήρες δεν υπάρχουν ζυγωθρά αλλά το έκκεντρο επενεργεί άμεσα στη βαλβίδα μέσω ενός υδραυλικού ωστηρίου, οπότε μιλάμε πλέον για αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες. Η γεωμετρία του έκκεντρου καθορίζει το χρονικό διάστημα που θα μείνει ανοιχτή μία βαλβίδα καθώς και το βυθισμά της. Συνήθως υπάρχουν δύο εκκεντροφόροι, ένας για τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής αντίστοιχα. ο αριθμός των βαλβίδων ποικιλλεί, αν και σήμερα ο πιο συχνός αριθμός είανι δύο για την εισαγωγή και δύο για την εξαγωγή. Ο καθορισμός της στιγμής που θα ανοίξουν οι βαλβίδες εξαρτάται απο τη θέση του εμβόλου και το χρόνο που αυτο βρίσκεται. απο τη στιγμή που ο στροφαλοφόρος και ο εκκεντροφόρος συνδέονται η σωστή λειτουργία των βαλβίδων εξαρτάται απο τη σχετική θέση των δύο αξόνων και η ρύθμιση αυτή ονομάζεται χρονισμός κινητήρα. Οι εκκεντροφόροι παλαιότερα ήταν κατασκευασμένη απο μαντέμι και ήταν συμπαγείς, αντίθετα σήμερα είναι κοίλοι για μείωση του βάρους. Η επιφάνεια της κεφαλής που βρίσκεται πάνω απ οτους κυλίνδρους είναι καμπύλη, ώστε όταν το έμβολο βρεθεί στο ΑΝΣ  να δημιουργείται ένα μικρός χώρος, ο θάλαμος καύσης. Εδώ συμπιέζεται το καύσιμο μείγμα, ενώ στην κορυφή του υπάρχει το μπουζί το οποίο δημιουργεί το σπινθήρα ανάφλεξης.

ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Η τυπική αναλογία αέρα καυσίμου σε έναν κινητήρα είναι 14,7:1 που σημαίνει πως για ένα μέρος αέρα (Α ποσότητα) χρειαζόμαστε 14,7 μέρη καυσίμου σε σχέση με τον αέρα που απαιτείται. Η ανάμειξη των δύο συστατικών γίνεται είται εκτός του κυλίνδρου η μέσα σε αυτόν,  άμεσος η έμμεσος ψεκασμός αντίστοιχα.  Η παροχή του αέρα στο εσωτερικό του κινητήρα πραγματοποιείται με το άνοιγμα ενός διαφράγματος στην είσοδο της πολλλαπλής εισαγωγής, γνωστό σαν «πεταλούδα» του γκαζιού. Πρόκειται για ένα μεταλλικό δίσκο, με διάμετρο ίση με του αγωγού, ο οποίος εφαρμόζει στο στόμιό του. Ο δίσκος αυτός περιστρέφεται μέσω μιάς διάταξης, η οποία είνα συνδεδεμένη με το πεντάλ του γκαζιού. Στη θέση ηρεμίας ο δίσκος σφραγίζει την είσοδο, εν,ω στο τέλος της διαδρομής ο δίσκος ανοίγει πλήρως αφήνωντας ελεύθερη την είσοδο του αέρα. Στο τέλος της πολλαπλής εισαγωγής ανοίγουν δύο βαλβίδες εισαγωγής αφήνοντας το μείγμα α’ερα-καυσίμου να περάσει μέσα στο κύλινδρο.

Γιώργος Μ.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: